• تلفن 04136378400
  • ایمیل tadayonamir@yahoo.com

چرا چاپ افست؟

 

 در موردچاپ افست:

پس از آماده سازی طرح و کامل شدن آن به مرحله ی چاپ می رویم.

برای راحت تر کردن انتخاب شما انواع سیستم های چاپی را به شما معرفی می کنیم.سیستم های بسیار متنوعی برای چاپ وجود دارد.

از سیستم های چاپ دستی گرفته تا چاپ پیشرفته ی سیلک فلکس و ….

بین این سیستم ها یکیاز بهترین سیستم های چاپ ماشینی سیستم  های مسطح هستند.که به نوبه ی خود انواعی دارند:

  • ماشین ها ملخی
  • افست مسطح
  • چاپ افست
  • چاپ دیجیتالی

بهترین و به صرفه ترین گزینه های امروزی چاپ افست و دیجیتالی هستند.

همانطور که میدانیددر چاپ افست از سیستم رنگی cmyk استفاده می شود.چاپ افست مبنی بر چهار رنگ است اما میتوانیم کار های مبنی بر یک رنگ را تا ده رنگ چاپ کنیم.(به صورت نزولی).

الته نا گفته نماند.که چاپ با چهار رنگ تخصصی تر است.

در ماشین های چاپ افست تک رنگ هر رنگ به صورت مجزا چاپ می شود.

مثلا یک طرح چهار رنگ باید چهار بار از دستگاه بگذرد.

کیفیت کار هم پس از چهار بار عبور از دستگاه تا حدی پایین می آید.

به همین دلیل طرح هایی با رنگ بیشتر از یک و طرح هایی که وابسته به کیفیت چاپ روی بسته بندی هستند.

باید از دستگاه چهار رنگ استفاده کنند.

چون در صورت چاپ این طرح با دستگاه های چاپ پایین تر نتیجه به هیچ وقت قابل قبول نخواهد بود.

آماده سازی:

طرح های چهار رنگ به لیتوگرافی داده می شوند.

چهار زینک با ابعاد سطح چاپ به ما می دهند که در چاپخانه این چهار عدد فیلم زینک با ترتیب مشخص به دستگاه بسته می شوند. سپس فیلم زینکها بوسیله ی رجیستر ها روی فیلم زینک تنظیم می شوند.

رجیستر علامتی است که در کنار قسمتی که چاپ می شود روی زینک ها قرار دارد.

علامت رجیستر که به شکل دایره ای با دو خط عمود به هم در وسط است.که شامل چهار رنگ است.

این که چهار رنگ مورد نظر در این علامت هنگام چاپ روی هم برخورد نشان می دهند.نشان دهنده ی این است که کار بدون اشکال چاپ خواهد شد.

کار هایی با رنگهای روی هم نخورده و لبه ای یا سفیدی رنگ کناره ها و… از مشکلات عدم تنظیم درست رجیستر است.

امیدوارم این اطلاعات موثر واقع شوند.

دستگاه چاپ افست

Something is wrong.
Instagram token error.
Load More

 

دیدگاه بگذارید

avatar