• تلفن 04136378400
  • ایمیل tadayonamir@yahoo.com

محاسبه قیمت کارتن

 

 

نحوه محاسبه قیمت  کارتن

قیمت کارتن به سه فاکتور بستگی دارد: طول کارتن، عرض کارتن و ورق خام

اگر کارتن مکعبی شکل باشد میتوان از فرمول زیر برای محاسبه قیمت آن استفاده نمود. البته اگر کارتن دارای شکل و طراحی خاصی باشد با روشهای دیگری محاسبه میشود.

قیمت کارتن = طول ×عرض×قیمت ورق خام کارتن

حاسبه طول و عرض کارتن نیز بگونه ای میباشد که هم طول و هم عرض بعلت مکعبی شکل بودن دو برابر در نظر گرفته میشود و همینطور چند سانتی متر برای داخل کارتن اضافه میگردد.

ابعاد اولیه کارتن از مشتری تحویل گرفته میشود و با توجه به قیمت ورق خام محاسبه میگرد و دستمزد ساخت نیز به آن اضافه میشود.